Neptunia online

Vanaf vandaag is de site van Neptunia weer online.

De Club is vanaf 1 juli 2014 samen met Eems Boys, NEC Delfzijl is geworden.

Op deze site proberen we zoveel mogelijk de geschiedenis van Neptunia weer te geven met foto’s en verhalen.

Uiteraard is de site nog niet klaar en zal langzaam veranderen in een site waar iedereen kan genieten van de prachtige geschiedenis van de v.v. Neptunia.

U kunt nu alvast genieten van de wedstrijdverslagen van het 1e elftal uit het seizoen 2013-2014. Ook staan er nog verslagen en mededelingen op uit de tijd van Neptunia.

Hebt U nog foto’s of verhalen dan zouden wij die graag willen plaatsen.

Stuur uw verhaal/foto naar info@neptunia.nl

Het mooiste is dat U een foto stuurt met een verhaal erbij.

De redactie

Neptunia benoemt leden

5 Ereleden en 12 Leden van Verdienste

Op de laatste Algemene Ledenvergadering van de vv Neptunia heeft het Bestuur en de leden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een aantal leden met bijzondere verdiensten voor de club te benoemen tot erelid of lid van verdienste.

De vijf Ereleden, die afgelopen zaterdag zijn benoemd, zijn:
Antoon Velis, Rob Hartman, Sikke Heerlijn, Harrie Houwerzijl en Ko Mulder.

 

Als Lid van Verdienste zijn benoemd: Gert Jan Hooites, Harry Damveld, Erik Roels, Arnold Schuijl, Harry Koolhof, Harm Noorman, Henk Roels, Henk Abeling, Peter Baas, Ton Schuijl, Chris Roels en Ron Nijp

 

 

Neptunia stemt voor fusie

In de 2e bijzondere ledenvergadering heeft 31% van de leden een stem uitgebracht.

Met een duidelijke meerderheid van 90,5% stemden de leden voor een fusie met Eems Boys.
6,3 % van de aanwezige leden stemden tegen en 3,2 % stemden blanco.

Omdat de ledenvergadering van Eems Boys ook met een grote meerderheid voor de fusie heeft gestemd, zal de fusie tussen Neptunia en Eems Boys op 1 juli 2014 een feit zijn.

Erik Roels maakte laatste doelpunt Uitwierde

 

 

Neptunia heeft de laatste officiële competitiewedstrijd op sportpark Uitwierde verloren. In Delfzijl was Zuidhorn een maatje te groot: 2-3. Keeper en oer-Neptuniaan Erik Roels gaat de boeken in als de laatste doelpuntenmaker van het eerste elftal.

Hoewel Neptunia nog een minimale kans had op het behalen van de nacompetitie, ging deze wedstrijd nergens meer om. Een klein wonder moest er gebeuren om Neptunia in de nacompetitie te krijgen en Zuidhorn speelt volgende week hoe dan ook nacompetitie. Voor hen was deze ontmoeting een veredelde oefenwedstrijd.

Lees verder >

Bijzondere Ledenvergadering op 22 Mei

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering inzake fusie tussen  v.v. Neptunia en v.v. Eems Boys

Beste leden, 

Bij deze nodig ik u uit voor de vergadering van de vereniging Neptunia op donderdag 22 mei 2014 om 19:30 uur in de kantine te sportpark Uitwierde, Wierdeweg 3, 9931 TC, Delfzijl, om aldaar te besluiten tot fusie van de verenigingen Voetbalvereniging Neptunia en Eems Boys en de statutenwijziging.

Om een besluit te kunnen nemen dient twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd (een ouder of voogd van een lid tot 18 jaar) dit te zijn. Voorts is er meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen van deze aanwezige of vertegenwoordigde leden nodig.

Als de vereisten omtrent de aanwezigheids- en vertegenwoordigingsvereisten (twee/derde) niet worden gehaald, kan in deze vergadering geen geldig besluit tot fusie en statutenwijziging worden genomen.

Voor dat geval nodigen wij u bij deze uit voor een tweede vergadering om aldaar te besluiten tot fusie van de verenigingen Voetbalvereniging Neptunia en Eems Boys en de statutenwijziging.

Voor deze tweede vergadering gelden geen vereisten omtrent de aanwezigheid en vertegenwoordiging.

Deze vergadering zal worden gehouden op 22 mei 2014 om 20:15 uur op de hierboven vermelde locatie.

Zoals eerder gecommuniceerd liggen de fusiebescheiden ter inzage in de kantine.

De mogelijkheid bestaat om per volmacht te stemmen. Wanneer een lid zelf niet aanwezig kan zijn mag hij iemand anders machtigen zijn stem uit te brengen. De gemachtigde kan dat alleen maar tegelijkertijd doen bij het uitbrengen van zijn eigen stem. Bovendien mag de gevolmachtigde niet meer dan twee volmachten aannemen.

Het volmachtformulier is van de site te downloaden of af te halen bij de bestuurskamer op het sportpark.

Namens het bestuur van v.v. Neptunia,

Arnold Schuijl, secretaris

Klik hier voor uw Volmachtformulier

Afzeggen wedstrijd,KNVB doe er wat aan

Ik ben het met Antoon Velis, wedstrijdsecrataris Neptunia, eens: KNVB doe hier wat aan.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Even na praten

Voor aanvang van de wedstrijd Corenos-Neptunia raakte ik in gesprek met de wedstrijdsecretaris van Neptunia, Antoon Velis. Antoon had het artikel op Puurvoetbalonline over het kunstmatig in stand houden van teams gelezen en was het roerend met mij eens. ‘Heb jij een oplossing”, vroeg de oud-voetballer van onder andere De Heracliden mij. ‘Een oplossing voor het probleem omdat het verplaatsen van duels echt de spuigaten uitloopt. “

Lees verder >

Neptunia behoudt minieme kans op periode

Neptunia heeft de uitwedstrijd tegen Corenos gewonnen. In Roodeschool leken beide ploegen lange tijd de punten te delen, maar in de slotfase sloeg Neptunia nog drie keer toe: 1-4.

Neptunia nam een goede vorm mee naar Roodeschool, want uit de laatste vijf wedstrijden haalde het liefst dertien punten. Het is de beste serie van Neptunia in deze competitie en daardoor doet het nog mee om de bovenste plaatsen in de derde periode. Tegenstander Corenos verkeert, net zoals heel veel andere ploegen in deze competitie, in acute degradatienood. Gezien het programma, Corenos speelt volgende week tegen kampioen VV Groningen, lijkt deze wedstrijd de laatste kans om op eigen kracht (directe) degradatie te ontlopen.

Lees verder >