Bijzondere Ledenvergadering op 22 Mei

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering inzake fusie tussen  v.v. Neptunia en v.v. Eems Boys

Beste leden, 

Bij deze nodig ik u uit voor de vergadering van de vereniging Neptunia op donderdag 22 mei 2014 om 19:30 uur in de kantine te sportpark Uitwierde, Wierdeweg 3, 9931 TC, Delfzijl, om aldaar te besluiten tot fusie van de verenigingen Voetbalvereniging Neptunia en Eems Boys en de statutenwijziging.

Om een besluit te kunnen nemen dient twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd (een ouder of voogd van een lid tot 18 jaar) dit te zijn. Voorts is er meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen van deze aanwezige of vertegenwoordigde leden nodig.

Als de vereisten omtrent de aanwezigheids- en vertegenwoordigingsvereisten (twee/derde) niet worden gehaald, kan in deze vergadering geen geldig besluit tot fusie en statutenwijziging worden genomen.

Voor dat geval nodigen wij u bij deze uit voor een tweede vergadering om aldaar te besluiten tot fusie van de verenigingen Voetbalvereniging Neptunia en Eems Boys en de statutenwijziging.

Voor deze tweede vergadering gelden geen vereisten omtrent de aanwezigheid en vertegenwoordiging.

Deze vergadering zal worden gehouden op 22 mei 2014 om 20:15 uur op de hierboven vermelde locatie.

Zoals eerder gecommuniceerd liggen de fusiebescheiden ter inzage in de kantine.

De mogelijkheid bestaat om per volmacht te stemmen. Wanneer een lid zelf niet aanwezig kan zijn mag hij iemand anders machtigen zijn stem uit te brengen. De gemachtigde kan dat alleen maar tegelijkertijd doen bij het uitbrengen van zijn eigen stem. Bovendien mag de gevolmachtigde niet meer dan twee volmachten aannemen.

Het volmachtformulier is van de site te downloaden of af te halen bij de bestuurskamer op het sportpark.

Namens het bestuur van v.v. Neptunia,

Arnold Schuijl, secretaris

Klik hier voor uw Volmachtformulier