Geschiedenis

Het begin

In het voorjaar van 1903 voelde een aantal Delfzijlsters het gemis dat  Delfzijl geen voetbalclub had. Men vond dat hier wat aan gedaan moest worden en al gauw kwam men tot de oprichting van de Delfzijlster Voetbal Vereniging, afgekort D.V.V.

Er werd voor het eerst  gespeeld op een stuk grond buitendijks, liggende tussen de Duurswoldsluis en Eemskanaalsluis. (Dit is in de buurt van het kantoor van de Rabobank, het oude rijkswaterstaatgebouw).

Omdat de gangbare Delfzijlster kleuren rood en wit waren, nam DVV deze kleuren aan in hun trui, want shirts waren er in die tijd nog niet.
Vertikale rood-witte banen en een zwarte broek vormden het tenue.

In deze tijd was de club niet aangesloten bij de voetbalbond en speelde alleen maar onderlinge wedstrijden.
Natuurlijk speelde DVV ook af en toe uitwedstrijden. Op de fiets legden de spelers 30 tot 40 km af om hun wedstrijd te kunnen spelen.

De beginjaren, v.v. Delfzijl

Na een aantal jaren buitendijks te hebben gespeeld werd er vervolgens gevoetbald op de “Vlakte”  een speelveld aan de zeedijk , bij het toenmalige paviljoen gevonden (dit is in de buurt van het voormalige  maringsterrein, dit is bij de stoplichten in het centrum) en later op een lokatie aan het afwateringskanaal tegenover een loods van scheepswerf Sander (dit is nu in de buurt van Niestern Sander werf).

In de jaren tussen 1908 en 1912 werd er gepeeld in een witte trui met een zwarte broek.
De animo voor het voetbal in Delfzijl breidde zich uit  en dit kwam mede door de militairen die in Delfzijl waren gelegerd. Daarom ging in 1913 DVV fuseren met het een aantal jaren eerder opgerichte K.M.D., wat stond voor klein maar dapper.
De nieuwe vereniging meldde zich dat jaar ook aan bij de G.V.B, de Groninger Voetbal Bond onder de naam v.v.Delfzijl, dit omdat de naam DVV en 2e keus Sparta niet werden goedgekeurd.

Lang heeft v.v.Delfzijl het niet volgehouden en kwam het voetbal in Delfzijl  nagenoeg stil te liggen en moest v.v.Delfzijl zich terugtrekken uit de competitie.

D.V.V.
Al speelde de v.v. Delfzijl niet meer in de GVB, men ging wel door.
Veel leerlingen van de zeevaartschool, die toen in de Landstraat was gehuisvest, kwamen voetballen bij de Delfzijlster voetbalvereniging, die zich weer D.V.V noemde.
In 1917 fuseerde DVV met Sparta, een clubje dat enige jaren eerder was opgericht in Delfzijl.

oprichtingsdatum 21 augustus 1918

In 1918, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog  kreeg de voetbalsport weer een grotere belangstelling.

Omdat op 21 augustus 1918 de voetbalsport in Delfzijl voor het eerst na de oorlog weer een serieuze doorstart maakte, is dit de datum die door de KNVB is opgenomen als officiele  oprichtingsdatum van de v.v. Neptunia.

DVV die in 1918 nog steeds zo heette werd een gezonde en groeiende vereniging, al waren de prestaties niet zo denderend.

de jaren tussen 1918 en 1945

In de jaren tussen 1920 en 1940 werd er gepeeld in de GVB en werd er vanaf 1924 gespeeld op diverse terreinen in Delfzijl o.a.  aan de Uitwierderweg met als kleedgebouw hotel Kuilman, later hotel Wilhelmina en nog later Hotel Dik .

Er werd gespeeld in rood-witte shirts een zwarte broek en donkere sokken.
In 1933 werd P. de Koning als eerste trainer voor DVV aangetrokken.
DVV had zich door een aantal kampioenschappen in de begin jaren 30 zich opgewerkt naar de 1e klasse van de GVB.

In het seizoen 1935-1936 startte DVV met een jeugdafdeling .
Er werd een team samengesteld met spelers in de leeftijd van 14 t/m 17 jaar.

In 1940 werd  DVV toegelaten tot de 3e klasse van de KNVB .
In de late oorlogsjaren werd er door de lagere elftallen gespeeld in Meedhuizen, terwijl het 1e elftal in Delfzijl speelde.

v.v.Neptunia

Na de tweede wereldoorlog was er toch een saamhorigheidsgevoel gekweekt, wat uit monde in een fusie tussen DVV en de v.v. Farmsum.
Op 3 oktober 1945 werd door de nieuwe fusieclub de naam v.v.Neptunia aangenomen.
Er wordt dan weer gespeeld in de een wit shirt met zwarte broek.

Ook komt in deze periode André Roosenburg over van ADO Den Haag.
André Roosenburg wordt al gauw speler van het Noordelijk elftal en het Nederlands Elftal en is hiermee de enige international van de v.v. Neptunia. In 1948  verlaat Andre Neptunia en gaat voetballen voor Sneek.
In deze periode wordt er gevoetbald op een veld aan de Weiwerderweg in Farmsum met als kleedgebouw cafe Kugel.( nu het huidige Proosdij, nabij Machinefabriek Paul Dinges)

In het seizoen 1948-1949 wordt het clubtenue officieel, een groen shirt met witte broek en groene kousen. Het ledenaantal was toen 193 waarvan 25 junioren.

afscheidingen

In 1951 scheidt Farmsum zich weer af van Neptunia.
Ook gaat Neptunia  in dat jaar  op het gemeentelijk sportterrein  spelen. Dit is het huidige sportpark Centrum.

In 1952 nam ook de zaterdagafdeling van Neptunia het besluit zich af te scheiden van Neptunia en ging verder onder de naam Eems Boys.
In het zelfde jaar besluiten de Weiwerders binnen de vereniging zelfstandig aan de competitie deel te nemen onder de naam Oosterhoek.
Op 12 maart 1956 worden de statuten van Neptunia koninklijk goedgekeurd.

jaren 60

Neptunia ging door en in het seizoen 1955-1956 werd Neptunia kampioen van de 3e klasse en ging voor het eerst naar de 2e klasse.
In 1960 werd na een onvergetelijke beslissingswedstrijd tegen Emmen in Oude Pekela de 1e klasse bereikt.

In het seizoen 1961-1962 speelt het 1e elftal  in nieuwe shirts.
Rood-wit gestreept zijn de kleuren samen met een wit broekje.

1963 was een topjaar voor Neptunia .
Het 1e elftal  wist dat jaar het noordelijk kampioenschap binnen te slepen en mocht Neptunia voetballen om het Nederlands amateurkampioenschap.
Helaas verloor het team van trainer Johnny de Grooth in Apeldoorn van De Valk en werd Neptunia  toch knap 2e van Nederland.
In 1964 wint Neptunia de districtsbeker Noord

Vanaf het jaar 1965-1966 gaan alle elftallen van de v.v.Neptunia in het Rood-Wit spelen

Sportpark Uitwierde

In 1973 verhuist Neptunia naar het huidige sportpark Uitwierde, dit omdat sportpark Centrum voor 2 verenigingen te klein wordt. De kantine ( de huidige bestuurskamer) wordt op 2 januari 1975 opgeleverd en 14 dagen later neemt Neptunia de kantine in gebruik.

De jaren 80 verlopen rustig en speelt de hoofdmacht een lange tijd in de 2e klasse.

In het seizoen 1989-1990 promoveert de hoofdmacht onverwacht naar de 1e klasse door in de nacompetitie Bedum te verslaan`.
Na 2 jaar 1e klasse degraderen ze weer naar de 2e klasse en tegen de eeuwwisseling speelt Neptunia 3e klasse.

In 1992 wordt er met medewerking van vele vrijwilligers  een tribune op het sportpark gebouwd.
Hiervoor wordt een grote tribune-verlotingsaktie gehouden met als hoofdprijs een auto.

Deze bouw is naast de actie ook door financiële hulp van een aantal ondernemers mogelijk gemaakt. Deze ondernemers richten samen ook de Business Club Delfzijl (BCD) op en bouwen hun clubgebouw naast de nieuwe tribune en de kantine/ kleedgebouw.

Brand

Tussen 2000 en 2010 speelt Neptunia de meeste seizoenen in de 3e klasse met af en toe een stapje terug in de 4e klasse.

Op 7 mei 2006 wordt Neptunia getroffen door een brand die het kleedkamergebouw geheel verwoest.

In het seizoen 2006-2007 wordt de nieuwe kantine in gebruik genomen. Dit is het oude BCD gebouw die door de BCD alleen in de beginjaren van hun bestaan gebruikt was en al lange tijd leeg stond.
Plannen om hiervan een kantine te maken waren er al, maar is door de brand in een stroomversnelling geraakt.
In 2007 worden ook de nieuw kleedruimtes in gebruik genomen.

Samenwerking

In 2008 speelt een C- jeugdteam, bij een tekort aan spelers samen met Oosterhoek en komt er 1 C-junioren jeugdteam van Neptunia/Oosterhoek uit in de competitie. Dit team speelt in het seizoen 2008-2009 na de winterstop een half jaar samen.

Ook wordt er dit jaar een poging ondernomen om de jeugdafdeling van alle 4 verenigingen samen te voegen. Farmsum haakt direct af en nadat de ledenvergadering van Eems Boys de plannen in 2009 verwerpt eindigt deze poging.
Daarop besluit de jeugdcommissie de samenwerking met Oosterhoek  ook te beeindigen.

zaterdag

In het seizoen 2009-2010 wordt er gekeken of Neptunia zijn hoofdmacht op zaterdag wil laten voetballen. Dit omdat de jonge leden van Neptunia aangeven liever op zaterdag te voetballen.
Het volgende seizoen komt dit niet tot stand omdat zich er op dat moment niet voldoende spelers zijn om op zaterdag te spelen.

Het seizoen 2010-2011 is een rumoerig seizoen. In dit seizoen degradeert het 1e elftal van de 4e klasse naar de 5e klasse.

Ook neemt de vraag naar zaterdagvoetbal weer toe en lijkt het erop dat veel spelers de hoofdmacht  dreigen te verlaten omdat deze liever op zaterdag willen voetballen.
Het bestuur besluit voor het seizoen 2011-2012 de hoofdmacht in te schrijven op zaterdag.

Neptunia zal dat seizoen starten met 2 zaterdagteams en 3 teams op zondag.
De zondagteams zullen allen in de reserveklasse spelen.

Het 1e speelt dit seizoen in de 5e klasse zaterdag en promoveert via de nacompetitie naar de 4e klasse.
Ook gaan in dit seizoen de B-junioren samenwerken met Eemsboys, die gezamenlijk 2 teams gaan inschrijven in de competitie.

SJO NEC Delfzijl

Na een goed verloop van deze samenwerking  werd er in november 2011 gesproken over het samenwerken van de gehele jeugd.
Pas in maart 2012 werden beide hoofdbesturen het eens om met de jeugd te gaan samenwerken.

Op 16 april werd er een intentieverklaring door beide besturen getekend en werd er een werkgroep van 4 personen opgericht onder leiding van Evert Mulder ( oud speler van Neptunia en Eems Boys)

Deze groep moest samen met de jeugdkaders van Neptunia en Eems Boys in een hele korte tijd  een organisatie opbouwen en alle teams opnieuw indelen, er volgde een selectieprocedure van 3 weken.
Afgesproken werd dat de bovenbouw (A-B-C-junioren) op sportpark Uitwierde gingen spelen en de onderbouw (D-E-F-pupillen) op sportpark Centrum.
Over de kleding wordt afgesproken dat de teams om en om in kleding van de moederverenigingen gaan spelen, waarbij F1 in het rood-wit speelt en F2 in het groen-wit enz…, E1 in het groen-wit en E2 in het rood-wit enz…

Op 4 mei 2012 wordt op de Zijlvest in Farmsum een samenwerkingsovereenkomst voor minimaal 3 jaar ondertekend door beide hoofdbesturen.
De samenwerking van beide jeugdafdelingen start met 27 teams in de competitie onder de naam SJO Neptunia Eems Boys Combinatie, die door de KNVB de oprichtingsdatum van 1 mei 2012 meekrijgt.

Omdat de naam SJO Neptunia Eems Boys Combinatie veel te lang is spreekt iedereen over de afkorting NEC.
Op 1 maart 2013 start ook de website van de samenwerkende jeugd organisatie.
Ook wordt er in februari 2013 een naamswijziging aangevraagd bij de KNVB, deze wordt op 28 februari goedgekeurd.

In het seizoen 2013 – 2014  heet de samenwerking officieel NEC Delfzijl
Op 16 maart presenteert het jeugdbestuur het nieuwe logo en clubtenue, de kleuren worden blauw-wit en zwart.
De spelers van  NEC Delfzijl gaan in het seizoen 2013-2014 in een nieuw clubtenue spelen.

De senioren gaan in seizoen 2012-2013 door met 2 teams op zaterdag en 3 teams op zondag.

Accomodatie

Het seizoen 2012-2013 gaat vooral over accomodatie.
Het college van Delfzijl maakt bekend sportpark Uitwierde te willen sluiten en dat Neptunia moet verhuizen naar sportpark Centrum.
Op 28 maart besluit de gemeenteraad de plannen van het college te steunen en moet sportpark Uitwierde op 1 januari 2015 zijn deuren sluiten.

Uiteindelijk gaat het sportpark op 1 Juni 2015 dicht. De nieuwe fusieclub NEC Delfzijl is de laatste gebruiker van de voetbalvelden, die daat het seizoen 2014-2015 in het geheel afwerkt.

Fusie

Doordat de gemeente Delfzijl besloten heeft om de voetbalvelden op Sportpark Uitwierde per 1 januari 2015 te sluiten, heeft  de besturen van VV Eems Boys en de VV Neptunia doen besluiten om gezamenlijk op zoek te gaan naar een goede totaaloplossing voor het voetbal in Delfzijl.

De besturen van beide verenigingen zijn van mening dat een volledige fusie een logische vervolgstap is na de samenvoeging van de beide jeugdafdelingen. De besturen van zowel Eems Boys als Neptunia hebben de intentie tot een fusie naar elkaar toe uitgesproken. Dat deze intentie door velen wordt gedragen en het besef aanwezig is dat kracht ontstaat door samenwerking blijkt uit het feit dat er inmiddels een complete fusiecommissie klaar staat, die gezamenlijk met de leden het gehele traject wil oppakken.

Dhr. Fester Oosterhuis heeft zich bereid verklaard om als onafhankelijk voorzitter beide verenigingen te begeleiden in dit fusieproces. Het uiteindelijke doel is om, samen met de leden, te bouwen aan een solide vereniging waarbij de leden van beide verenigingen zich thuis gaan voelen.

De naam van de nieuwe vereniging wordt NEC Delfzijl. Deze naam is een logisch vervolg op de huidige naam van de samenwerking van de jeugd van Neptunia en Eems Boys, SJO NEC. De samengevoegde jeugdafdelingen in 1 jeugdafdeling is een groot succes. Een weg terug is dan ook naar mening van de beide besturen eigenlijk niet meer mogelijk. Om tot een fusie te komen worden de beide verenigingen opgeheven en wordt een nieuwe vereniging  gevormd. De leden van de huidige 2 verenigingen hebben t.a.v. het opheffen van de verenigingen het laatste woord en de algemene ledenvergaderingen waarin het definitieve besluit wordt genomen wordt in 2014 gehouden.

Alle aspecten die geregeld moeten worden voor een fusie worden uitgewerkt in commissies waaraan veel leden van de huidige verenigingen meewerken. De beide besturen zitten met de gemeente aan tafel om gezamenlijk tot goede afspraken te komen over de toekomstige speelplek nl. Sportpark Centrum. Dit betreft de velden en de kleedaccommodatie. Uitgangspunt van de besturen is dat de gemeente bereid is een accommodatie te realiseren die voldoet aan de eisen en waar ca. 700-800 leden met veel plezier kunnen voetballen.

Op 22 mei 2014 worden er 2 ledenvergaderingen gehouden om te beslissen over de fusie. Omdat in de 1e ledenvergadering niet 2/3 van de leden aanwezig zijn wordt 45 minuten later de 2e ledenvergadering uitgeschreven.

In de 2e bijzondere ledenvergadering brengt 31% van de ca 316 leden een stem uit.
Met een duidelijke meerderheid van 90,5% stemden de leden voor een fusie met Eems Boys.
6,3 % van de aanwezige leden stemden tegen en 3,2 % stemden blanco.

Omdat de ledenvergadering van Eems Boys ook met een grote meerderheid voor de fusie heeft gestemd, is de fusie tussen Neptunia en Eems Boys op 1 juli 2014 een feit.

……………………………………………………..

We hebben de geschiedenis met zorg samengesteld, met de documenten die we nog in het bezit hebben.

Mocht U aanvullingen of wijzigingen hebben geef dit door aan de redactie via e-mail info@neptunia.nl

De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL.