Neptunia stemt voor fusie

In de 2e bijzondere ledenvergadering heeft 31% van de leden een stem uitgebracht.

Met een duidelijke meerderheid van 90,5% stemden de leden voor een fusie met Eems Boys.
6,3 % van de aanwezige leden stemden tegen en 3,2 % stemden blanco.

Omdat de ledenvergadering van Eems Boys ook met een grote meerderheid voor de fusie heeft gestemd, zal de fusie tussen Neptunia en Eems Boys op 1 juli 2014 een feit zijn.