Neptunia benoemt leden

5 Ereleden en 12 Leden van Verdienste

Op de laatste Algemene Ledenvergadering van de vv Neptunia heeft het Bestuur en de leden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een aantal leden met bijzondere verdiensten voor de club te benoemen tot erelid of lid van verdienste.

De vijf Ereleden, die afgelopen zaterdag zijn benoemd, zijn:
Antoon Velis, Rob Hartman, Sikke Heerlijn, Harrie Houwerzijl en Ko Mulder.

 

Als Lid van Verdienste zijn benoemd: Gert Jan Hooites, Harry Damveld, Erik Roels, Arnold Schuijl, Harry Koolhof, Harm Noorman, Henk Roels, Henk Abeling, Peter Baas, Ton Schuijl, Chris Roels en Ron Nijp