Voorgenomen fusie Neptunia en Eems Boys

Persbericht:

In maart 2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente Delfzijl besloten om de voetbalvelden op Sportpark Uitwierde per 1 januari 2015 te sluiten. Een besluit dat de besturen van VV Eems Boys en de VV Neptunia heeft doen besluiten om gezamenlijk op zoek te gaan naar een goede totaaloplossing voor het voetbal in Delfzijl.

De besturen van beide verenigingen zijn van mening dat een volledige fusie een logische vervolgstap is na de samenvoeging van de beide jeugdafdelingen. De besturen van zowel Eems Boys als Neptunia hebben de intentie tot een fusie naar elkaar toe uitgesproken. Dat deze intentie door velen wordt gedragen en het besef aanwezig is dat kracht ontstaat door samenwerking blijkt uit het feit dat er inmiddels een complete fusiecommissie klaar staat, die gezamenlijk met de leden het gehele traject wil oppakken.

Dhr. Fester Oosterhuis heeft zich bereid verklaard om als onafhankelijk voorzitter beide verenigingen te begeleiden in dit fusieproces. Het uiteindelijke doel is om, samen met de leden, te bouwen aan een solide vereniging waarbij de leden van beide verenigingen zich thuis gaan voelen.

De naam van de nieuwe vereniging wordt NEC Delfzijl. Deze naam is een logisch vervolg op de huidige naam van de samenwerking van de jeugd van Neptunia en Eems Boys, SJO NEC. De samengevoegde jeugdafdelingen in 1 jeugdafdeling is een groot succes. Een weg terug is dan ook naar mening van de beide besturen eigenlijk niet meer mogelijk. Om tot een fusie te komen worden de beide verenigingen opgeheven en wordt een nieuwe vereniging  gevormd. De leden van de huidige 2 verenigingen hebben t.a.v. het opheffen van de verenigingen het laatste woord en de algemene ledenvergaderingen waarin het definitieve besluit wordt genomen worden dit jaar nog gehouden.

Alle aspecten die geregeld moeten worden voor een fusie worden uitgewerkt in commissies waaraan veel leden van de huidige verenigingen meewerken. De beide besturen zitten met de gemeente aan tafel om gezamenlijk tot goede afspraken te komen over de toekomstige speelplek nl. Sportpark Centrum. Dit betreft de velden en de kleedaccommodatie. Uitgangspunt van de besturen is dat de gemeente bereid is een accommodatie te realiseren die voldoet aan de eisen en waar ca. 700-800 leden met veel plezier kunnen voetballen.

Hoewel de uitkomst van dit overleg nog niet vast staat, gaat men er binnen de beide clubs van uit dat de nieuwe vereniging in het seizoen 2014/2015 in competitieverband zal spelen.