Stand van zaken herstructurering sportparken

Zoals bekend heeft de gemeenteraad ervoor gekozen het Sportpark Uitwierde te willen sluiten en wel per 1 januari 2015. Een democratisch besluit dat echter voor onze club grote gevolgen heeft. Niet alleen moeten we ons mooie sportpark verlaten, we moeten ook, als het tenminste aan de gemeente ligt, offers brengen in ons voorzieningen niveau. Iets waar we natuurlijk niet om zitten te springen.

Inmiddels zijn er een aantal gesprekken geweest tussen gemeente ambtenaren van de gemeente Delfzijl, het DB van Eems Boys en het DB van Neptunia.

Tijdens deze gesprekken wordt vooral gesproken over hoe we het proces goed en naar ieders tevredenheid kunnen laten verlopen. Een hele lastige procedure omdat wij als Neptunia veelal water bij de wijn moeten doen. Oftewel we moeten offers brengen!

Zo is er al behoorlijk afgeweken ten aanzien van het benodigde aantal velden. We wilden graag 4 velden waarvan 2 kunstgras en 2 grasvelden. Er wordt nu uitgegaan van 1 grasveld en 2,5 kunstgrasveld. Ondanks het feit dat de KNVB met andere criteria werkt. Echter het raadsvoorstel is als zodanig aangenomen en de beleidsambtenaren werken dus met deze uitgangspunten. Een eerste schets van de eventuele nieuwe situatie is inmiddels aan ons voorgelegd.

Ook het voorzieningen niveau is een punt van discussie. Het bestuur wil een goede sportaccommodatie waar voldoende parkeergelegenheid is, voldoende goede kleedkamers (10) zijn, een plek om onze historie te borgen, goede en voldoende ruimte voor de materialen. Deze insteek is gekozen om de toekomst van NEC te borgen en ze goed te outilleren, zodat we gezamenlijk gaan voor voetbal op een kwalitatief hoog niveau met de daarbij behorende faciliteiten.

Een veel gedane uitspraak binnen het gemeentehuis is, “maar jullie krijgen toch kunstgrasvelden! En dat biedt toch kansen”. Natuurlijk zijn we het hiermee eens, echter dit is natuurlijk niet voldoende! Met een goed voetbalveld red je het niet er zullen meer goede faciliteiten moeten komen!

Natuurlijk is het een lastig proces om je wensen ingewilligd te krijgen, het bestuur doet er echter alles aan om een goed resultaat te halen. Wij zijn dat verplicht aan onze leden en aan het voetbal in Delfzijl.

Zo hebben we door middel van het sturen van 2 brieven naar de gemeente Delfzijl proberen duidelijk te maken dat we best willen meewerken, maar hiervoor wel iets terug willen hebben. Onderdelen uit deze brief waren onder andere:

  1. Compensatie voor de investering die we gedaan hebben de afgelopen jaren. Denk aan de tribune ( heeft naast een financiële waarde natuurlijk ook een emotionele waarde ( hebben een hoop mensen aan meegewerkt)
  2. Parkeerproblematiek en veiligheid
  3. Kleedruimten
  4. Eigen identiteit
  5. Overgangssituatie ( we willen niet nogmaals verhuizen). Het huidige sportpark Uitwierde zal tijdens de realisatie van de kunstgrasvelden optimaal moeten worden benut.
  6. Uitstel naar 2018 ( Dit is echter onhaalbaar aangezien de raad heeft besloten de velden per 1 januari 2015 te sluiten)
  7. Inkomstenderving uit sponsoring.

Bovenstaande punten maken allemaal onderdeel uit van de gesprekken tussen de gemeente en de VV Neptunia.

Bestuur vv Neptunia