Bestuursmededeling

Reactie op publicatie en interview RTV Noord

Onze voorzitter heeft in een interview met RTV Noord aangegeven op sportpark Uitwierde te willen blijven. Deze uitspraak is gebaseerd op het feit dat de gemeente haar afspraak richting de beide verenigingen niet nakomt. Hierin zijn wij als bestuur erg teleurgesteld.

Dit is dan ook de boodschap van het verhaal. Voor alle duidelijk kunnen we als bestuur nog stellen dat we volledig achter het samenwerkingsproces, zoals deze is vorm gegeven als SJO Neptunia Eems Boys. Ook de vooropgestelde uitgangspunten blijven voor ons overeind staan. Echter voor wat hoort wat!!

Wij willen net als Eems Boys de dialoog op constructieve wijze voortzetten om het proces tot een goed einde te brengen.

Het Bestuur