Presentatie NEC online

Hierbij willen we U de presentatie van de samenwerking tussen de jeugd van Neptunia en Eems Boys laten zien die op vrijdag 1 juni gehouden is in de Bolder.

 

Vragen n.a.v. de presentatie samenwerking Eems Boys – Neptunia op 1 juni 2012

Accommodatie:

 1. Heeft de gemeente een rol gehad in de keuze van het sportpark?

Antw: Geen directe keus, er is wel een accommodatie nota die mee heeft gespeeld in de keuze van het sportpark. We hebben hier dus wel op geanticipeerd.

 

 1. In de accommodatie nota staat geen nog geen keuze verwoord. Hoe zit dit dan?

Antw: Het betreft hier de volgende nota die in september wordt gepresenteerd. De gemeentelijke gedachte is hierin helder. Bovendien is de intentie door beide verenigingen uitgedragen.

Financiën:

 1. Hoe wordt omgegaan met het contributie verschil tussen Eems Boys en Neptunia?

Antw: Wijzigen van het contributie regelement is instemming plichtig. Dit kan alleen tijdens een algemene ledenvergadering. We gaan het wel bespreekbaar maken want een verschil is niet wenselijk. Het lukt echter niet dit te regelen voor 1 september.

 

 1. 4.       Hoe gaat het met de kantine inkomsten?

Antw: Dit is nog een punt van discussie.

Samenwerking:

 1. In het verleden is er vaker een poging tot samenwerking gedaan. Moet dit voornemen nog door de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd?

Antw: De samenwerking gaat de komende competitie plaatsvinden.

 

 1. Is het mogelijk dat we een papieren versie van de presentatie krijgen?

Antw: We zullen kijken of we z.s.m. een geprinte versie van de presentatie kunnen uitdelen. De presentatie wordt in ieder geval ook op de websites van beide verenigingen geplaatst.

 

 1. Indien A-junioren doorstromen naar de senioren, is er dan commitment met de moedervereniging?

Antw: Ieder jeugdlid blijft lid van de vereniging waar hij/zij nu ook lid van is. Indien een jeugdlid doorstroomt naar de senioren zal dat zijn voor de vereniging waar hij lid van is.

 

 1. Hoe gaat dat dan indien iemand wil doorstromen naar de andere moedervereniging? Bijvoorbeeld omdat die in een ander klasse speelt of een andere speeldag heeft.

Antw: Dit is een vraagstuk wat aan beide hoofdbesturen wordt voorgelegd. Voor de korte termijn is dit geen issue.

 

 1. 9.       De naam SJO-NEC “bekt” niet zo lekker. Hoe is die tot stand gekomen?

Antw: NEC (Neptunia Eems Boys Combinatie) is eigenlijk spontaan opgekomen tijdens een van de vergaderingen. Het voorvoegsel SJO (Samenwerkende Jeugd Opleiding) is toegevoegd door de KNVB.

 

 1. 10.    Complimenten voor dit giga project. De presentatie ziet er goed uit. Waarom zijn jullie zo laat (16-4-2012) begonnen en waarom niet gefaseerd?

Antw: Er waren diverse redenen waarom we pas laat konden starten. Dit is eenmaal zo gelopen. Dit is geen bewuste keuze geweest. Wat we belangrijk vinden is nu door te zetten. Het momentum is er naar om er nu een succes van te maken.


 

Technische zaken:

 1. Wordt ook gekozen om te spelen volgens een bepaald speelsysteem?

Antw: We denken er wel over na om volgens een vast speelsysteem te gaan spelen. Dit zal vooral in het volgende seizoen tot uiting komen. Het komende seizoen gaan we ons op het richten op de organisatie.

 

 1. Hoe ziet het met de speeltijd van selectiespelers? Stel je hebt 16 spelers. Krijgt iedereen dan evenveel speeltijd?

Antw: Een selectieteam zal altijd een kern van spelers hebben die vaker speelt dan andere spelers. Om deel uit te maken van het selectieteam wordt je immers geselecteerd. Je zult moeten voldoen aan een aantal criteria (zie presentatie). De spelers die (nog) niet tot de kern behoren zullen we tijdens trainingen zo goed mogelijk begeleiden zodat ze kunnen groeien naar dit niveau.

 

 1. Hebben jullie al zicht op hoe de selectie er uit gaat zien? Dan kun je toch niet op basis van drie wedstrijden doen?

Antw: We hebben op basis van onze ervaringen uit het vorige seizoen al een voorlopige indeling gemaakt. De mening van de trainers / leiders van het afgelopen seizoen is hierin meegenomen. We denken het de selectie verder te kunnen maken a.d.h.v. de komende selectietrainingen.

Organisatie:

 1. Wat is de positie van de jeugdvoorzitter? Hij is immers ook lid van het hoofdbestuur. Zitting nemen in beide hoofdbesturen?

Antw: We zorgen ervoor dat er altijd iemand van het jeugdbestuur aanwezig is bij een vergadering van het hoofdbestuur. Hetzij de jeugdvoorzitter of een plaatsvervanger.