Neptunia teleurgesteld in beslissing Gemeente

De vv Neptunia is zeer teleurgesteld in het College en de raad van de gemeente Delfzijl. Na maandenlange voorbereidingen en talloze overleggen met instanties en de betrokken wethouder is eindelijk de kogel door de kerk.

Sportpark Uitwierde zal op termijn sluiten en de vv Neptunia en een deel van de SJO NEC verhuizen naar het Sportpark Centrum. Als tegemoetkoming worden de clubs dan gecompenseerd met 2,5 kunstgrasveld en 1 grasveld.

Als hiervoor tenminste de financiële middelen aanwezig zijn!

Heeft het College de aanbevelingen van het Huis van de Sport niet gelezen?
Hierin werd toch duidelijk gevraagd in gesprek te blijven met de clubs en de mening van de clubs te koesteren! Oftewel gemeente tel uw zegeningen. Duidelijke woorden waar wij als club weinig meer van merken.

Als vv Neptunia zijn wij van mening dat met deze aanbevelingen van het Huis van de Sport, net als de aanbevelingen ten aanzien van het clusteren van de accommodaties, in ieder geval ook niets is gedaan. Kortom het rapport is voor niets geweest! We hebben onze energie in iets gestoken wat achteraf gezien geen enkele rol heeft gespeeld in de besluitvorming. Kortom naar de mening van de vv Neptunia is absoluut niet geluisterd.

Het uitgangspunt van de vv Neptunia is altijd geweest dat de kwaliteit van het voetbal in Delfzijl voorop moet staan. Dat deze kwaliteit nu teniet wordt gedaan door een kille bezuinigingsronde is voor ons onverteerbaar. Niet alleen de vv Neptunia heeft haar wensen uitgesproken ook SJO NEC had duidelijke voorwaarden bij het voorkeursscenario. Deze voorkeuren kwamen grotendeels overeen met de voorwaarden van de vv Neptunia. Om de kwaliteit te borgen zijn volgens ons zeker 4 velden nodig, waarvan 2 kunstgras, en is een verdere investering in het sportpark Centrum zeker noodzakelijk. We hebben het hier in ieder geval over kleedruimtes, materiaalruimtes, parkeerruimte en een eigen clubruimte.

Verder hebben wij als bestuur van de vv Neptunia onze bedenkingen bij het scenario van 3 naar 2 naar 1 sportcomplex. Als er ook maar iets tegen zit in de demografische ontwikkelingen, waardoor het uitdunningscenario van de verenigingen niet wordt gehaald kunnen we over enkele jaren weer beginnen. Want waar komen dan het hockeyveld, het rugbyveld en het korfbalveld?

De vv Neptunia is dan ook van mening dat het besluit van de raad een kortzichtig besluit en zonder enkele rationele onderbouwing is genomen.