Mededeling van de Penningmeester

Er zijn op dit moment een aantal leden die hun contributie van voor 1 januari 2013 nog niet hebben voldaan.

Ik wil degene, die nog moet betalen, verzoeken om dit voor 1 maart 2013 te doen!

Als dit niet gebeurt is voor 1 maart, mag het betreffende lid niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden!

De Penningmeester