Jeugd Neptunia & Eems Boys samen.


De jeugd heeft de toekomst en de toekomst ziet er zonnig uit.

Besturen VV Neptunia en VV Eems Boys spreken zich uit voor een complete samenwerking binnen de jeugdafdelingen.

Aanleiding,

De besturen van de beide voetbalverenigingen hebben vanaf september 2011 diverse positieve gesprekken gevoerd over een eventuele samenwerking tussen de beide jeugdafdelingen van de clubs uit de havenstad. De aanleiding van deze gesprekken zijn ingegeven door een aantal factoren. Deze factoren zijn:

-          De accommodatienota van de gemeente Delfzijl. In deze nota wordt aangegeven dat er volgens de NOC/NSF norm velden dienen te verdwijnen. Er is volgens deze normering een overcapaciteit aan velden binnen de gemeente Delfzijl. Ook heeft de gemeente zich uitgesproken voor een clustering van velden. Oftewel 1 complex voor de VV Neptunia en de VV Eems Boys.

-          Om de kwaliteit van het voetbal in Delfzijl te verhogen is een samenwerking een must. Door een intensieve samenwerking kan door diverse selectiecriteria de kwaliteit van het voetbal worden verhoogd.

-          Door een samenvoeging kunnen we de interne krachten bundelen. Hierbij kunnen we denken aan het jeugdbestuur en bijvoorbeeld de technische kaders. Vele handen maken licht werk.

-          In het seizoen 2011-2012 zijn de beide verenigingen al een samenwerking aangegaan bij de B junioren. Deze samenwerking verloopt goed, waardoor een verdere doorkijk logisch is.

 

Standpunten beide verenigingen.

Natuurlijk is een samenwerking niet zomaar geregeld. Hoe, wat, waar, wanneer zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden.  Als uitgangspunt heeft Eems Boys kenbaar gemaakt de samenwerking gestalte te willen geven vanaf Sportpark Centrum.

Ook is het voor de beide besturen van groot belang dat de communicatie naar de leden goed en volledig is. Iets waar we de komende tijd dus ook erg veel aandacht willen besteden. Om tot een goed werkplan te komen hebben de gezamenlijke besturen een startdocument geschreven waarin de voorwaarden zijn benoemd. Dit startdocument dient een goede basis te zijn om de samenwerking in goede banen te leiden. Inmiddels hebben de beide besturen dit document intern besproken en goedgekeurd. Dit startdocument is ook besproken met de wethouder van de gemeente Delfzijl. Als laatste is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van de KNVB  Naar aanleiding van bovenstaande gesprekken zij de besturen allebei van mening dat we op de goede weg zijn, maar dat er nog een behoorlijk slag gemaakt moet worden.

De beide besturen zullen binnenkort een intentieverklaring ondertekenen. Hieruit blijkt dat de samenwerking geen vrijblijvend karakter meer heeft.

Hoe willen we dit aanpakken.

De komende weken zullen de besturen de gesprekken intern aangaan met de diverse commissies binnen de beide clubs. Tijdens deze gesprekken zullen de besturen de randvoorwaarden verder bespreken en een werkdocument opstellen die ervoor moeten zorgen dat het proces geleidelijk en volgens de gestelde randvoorwaarden gaat verlopen. Dit werkdocument zal dan door een nader samen te stellen werkgroep moeten worden uitgewerkt. Deze werkgroep zal binnenkort worden geformeerd. Ook de KNVB heeft toegezegd haar medewerking te verlenen.

Wat hebben we nodig.

Natuurlijk is het van belang dat iedereen de neuzen dezelfde kant opstaan. Op dit moment verlopen de gesprekken zeer positief en de besturen zijn dan ook van mening dat dit de kans is om tot een goede gezonde jeugdafdeling te komen, waarbij naast prestatie ook het plezier van groot belang is. Kortom het moet leuk zijn om bij de club te spelen. Een positieve houding van de leden en de ouders is in dit proces een succesfactor waar de beide besturen niet zonder kunnen.

Conclusie.

De besturen zijn enthousiast en zijn er klaar voor. Wij hopen dan ook ons enthousiasme over te brengen naar de spelers en ouders om samen aan één jeugdafdeling te werken.

Het vervolg.

Middels nieuwsbrieven zullen de  leden van zowel Eems Boys als Neptunia over de voortgang worden bericht.