Info avond inzake voorgenomen fusie

Wij nodigen u hierbij uit tot het bijwonen van een informatiebijeenkomst waarbij de Fusie Begeleidingscommissie haar rapport zal presenteren en toelichten.

Deze informatiebijeenkomst zal worden gehouden op Woensdag 23 April 2014  om  19:30 uur, in de Klipperzaal van Partycentrum De Bolder.

In het belang van een goede informatievoorziening ten behoeve van de aanstaande Algemene Ledenvergadering roepen we u, als lid of vertegenwoordiger, op hierbij aanwezig te zijn.

Namens de Besturen van Neptunia en Eems Boys