Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Op woensdag 18 december 2013 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.
Deze begint om 20:00 uur in de kantine op Sportpark Uitwierde.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Het Bestuur