Agenda Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Op woensdag 18 december wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van sportpark Uitwierde.

Lees verder voor de agendapunten en de verslagen:

Algemene Ledenvergadering.

Datum : 18 december 2013

Plaats : De Drietand

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 december 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering VV Neptunia 17 december 2012

4. Voorstel tot vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 februari 2013

Notulen Extra Ledenvergadering vv Neptunia 11-02-2013

5. Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2012-2013 van de secretaris

Jaarverslag Neptunia 2012-2013

6. Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2012-2013van de jeugdsecretaris

Jaarverslag jeugdafdeling 2012-2013

7. Verslag kascommissie

8. Benoeming kascommissie 2013-2014

9. Vaststelling van de jaarrekening 2012-2013

10. Voorstel tot vaststelling begroting 2013-2104

11. Jubilarissen

Pauze

12. Stand van zaken Fusie ( Fester Oosterhuis)

13. Rondvraag

14. Sluiting.