Afmelden

Wilt U zich (of iemand) als lid afmelden, dient U een afmeldformulier in te vullen en op te sturen.

U moet het AFMELDFORMULIER  hier opvragen, invullen en opsturen naar het secetariaat van v.v. Neptunia.

v.v. Neptunia

Wethouder Veenkamplaan 26
9934 JS
Delfzijl

 

Een lid kan zich van de club afmelden wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

-  Het lid moet aan zijn contributie hebben voldaan.

- Alle materialen die het lid in bruikleen heeft, heeft  ingeleverd.

- Een afmeldformulier heeft ingevuld en opgestuurd.

U krijgt van uw moedervereniging een bevestiging van afmelding.