Aanmeldingsformulier

Persoonlijke gegevens:
Voornaam / -namen:
Achternaam:
Geboortdatum:
Geboorteplaats:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres
Nationaliteit:
ID nummer:  id-kaart paspoort
Ik meld me hierbij aan als lid als:
Aanvullende gegevens:
Bent u nu lid of de afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging?

(Let op: Zo ja, dan dient u een overschrijvingsformulier via uw vorige voetbalvereniging in te leveren bij de ledenadministratie)
Van welke voetbalvereniging bent u lid geweest?
Op welke datum heeft u hier voor het laatste gespeeld?
Vrijwilligers:
Wilt U de club ook helpen? Meldt u dan gelijk aan als vrijwilliger. Het kost niet veel tijd, en vele handen maken licht werk. Neptunia kan niet bestaan zonder de hulp van vrijwilligers!

Wilt u vrijwilliger worden?
Zo ja, bedankt! Wat is uw naam?
Machtiging:
Naam van de betaler:
Bankrekeningnummer:
Bij welke bank zit u?:
Betaling:
Hierbij machtig ik de moedervereniging om de verschuldigde contributie automatisch af te schrijven van mijn rekeningnummer op de perioden die hierboven zijn aangegeven van het rekeningnummer dat hierboven is ingevuld.
Alleen een volledig ingevuld formulier wordt in behandeling genomen en dan dient bij de inschrijving:

1) eenmalig 5 euro administratiekosten te worden voldaan
2) Een pasfoto tbv de spelerspas te worden ingeleverd en
3) een KNVB-overschrijvingsformulier (indien van toepassing) te worden overhandigd.
Aanmelding voltooien:
Vul de tekens die je hieronder ziet staan in het invoerveld ernaast in.
captcha